Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å bedre den fysiske tilgjengeligheten for funksjonshemmede ved universitetene og andre læresteder innenfor høyere utdanning

Datert: 09.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): En rapport, som Norges byggforskningsinstitutt har utført på oppdrag fra Delta-senteret, viser at den fysiske tilgjengeligheten til våre universitet er så dårlig at funksjonshemmede studenter møter til dels alvorlige vanskeligheter. Det er grunn til å tro at det også ved de andre utdanningsstedene er store mangler.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre tilgjengeligheten slik at funksjonshemmede får de samme mulighetene til høyere utdanning som funksjonsfriske?


Les hele debatten