Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til samferdselsministeren

Om snarest å få satt i verk støyisoleringstiltak i områder rundt Oslo Lufthavn Gardermoen hvor det er målt betydelig mer støy enn beregnet

Datert: 09.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): I enkelte områder rundt Oslo Lufthavn Gardermoen har Oslo Lufthavn (OSL) målt betydelig høyere støy enn beregnet. Luftfartsverket har gjennom myndighetsvilkår og etterfølgende forsikringer overfor kommuner, grendelag og enkeltpersoner godtgjort at støy ut over beregnede grenseverdier skal kompenseres med avbøtende tiltak.

Vil statsråden medvirke til at det snarest settes i verk støyisoleringstiltak i henhold til gitte skriftlige forsikringer?


Les hele debatten