Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om når en melding om opplæring for barn og unge med særskilte behov vil bli fremmet

Datert: 24.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Når vil statsråden fremme en stortingsmelding om opplæring for barn og unge med særskilte behov?


Les hele debatten