Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til sosialministeren

Om at funksjonshemmede utestenges fra arbeidslivet fordi utgiftene til spesialtransport blir for store

Datert: 03.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): I Handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001 framhever Regjeringen sterkt behovet for å øke yrkesaktiviteten blant funksjonshemmede. Til tross for denne målsettingen opplever mange funksjonshemmede å bli utestengt fra arbeidslivet fordi utgiftene til spesialtransport i forbindelse med jobben blir for stor. Det er for eksempel kjent at en kvinne i Tromsø må fratre sin 40 pst. stilling fordi arbeidsreisen koster henne 400 kroner pr. dag.

Hva vil statsråden gjøre for å rette på dette forholdet?


Les hele debatten