Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om oppfølging av kommunalkomiteens anmodning om å øke støttesatsene til arbeidsmarkedsbedriftene

Datert: 01.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): En samlet kommunalkomite ba i forbindelse med budsjettinnstillingen for 2000 om at støttesatsene til arbeidsmarkedsbedriftene økes, slik at det gir en reell kostnadsdekning, og at ikke de svakeste skyves ut fordi kravet til inntjening stadig er økende. Komiteens forutsetning var at dette ikke skulle gå på bekostning av antall tiltaksplasser for yrkeshemmede.

Hvordan har statsråden fulgt opp budsjettinnstillingen?


Les hele debatten