Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Datert: 09.02.2000
Spørsmålet er trukket tilbake

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Det er knyttet aktivitetskrav til fartøykvoteordningen i torskefisket. Dersom båteier ikke oppfyller aktivitetskravet blir kvoten inndratt. Det inndratte kvantum går i sin helhet inn i totalkvantumet, selv om det på en måte "tilhører" det fylket eller distrikt kvoten er gitt i.

Ser statsråden dette problemet, og hva tenker han å gjøre for at kvoten skal forbli i det distriktet/fylket den er inndratt fra?


Les hele debatten