Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Om en miljørevisjon av vedtatte samferdselsprosjekter, som E39 langs Ulvenvatnet i Hordaland og E18 under Baneheia i Kristiansand

Datert: 24.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Miljøskadene i forbindelse med arbeidet med Romeriksporten er ikke enestående i norsk samferdsel. Det er knyttet kjente miljøkonsekvenser til en rekke prosjekter, for eksempel rv 1 langs Ulvenvatnet i Hordaland. Det er også frykt for at nye prosjekter kan medføre store utilsiktede miljøinngrep, jf E18 under Baneheia i Kristiansand.

Vil Regjeringen foreta en miljørevisjon av vedtatte samferdselsprosjekter for å kartlegge både tilsiktede og mulige utilsiktede miljøkonsekvenser ved prosjektene?


Les hele debatten