Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Datert: 09.02.2000
Spørsmålet er trukket tilbake

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Behovet for utbygging av fiskerihavner er stort og de bevilgninger som er foreslått strekker ikke til. Tilskudd til utbygging av fiskerihavner forutsetter egenandel fra kommunen eller private. Slike anlegg planlegges derfor ikke større enn behovet tilsier og nyttekosteffekten er stor. Omdisponering og kutt i midlene har redusert utbyggingstakten og anlegg som er igangsatt må stoppes.

Hva vil statsråden gjøre for at denne utviklinga snus i positiv retning?


Les hele debatten