Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om uroen som økningen av den sørskandinaviske ulvestammen vil skape

Datert: 10.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I løpet av våren kommer antageligvis ca. 30 nye ulvevalper til verden i den sørskandinaviske ulvestammen.

Ser statsråden den uro denne store økningen vil føre til blant dem som må leve med disse i sine omgivelser, og hva vil statsråden gjøre for å redusere denne uro og usikkerhet dette vil skape?


Les hele debatten