Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om å forenkle den nye plan- og bygningsloven og tilhørende skjemavelde, da man i flere kommuner ennå må vente opptil et halvt år på behandling av byggesøknader

Datert: 10.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Fortsatt må man i flere kommuner vente opptil ett halv år for behandling av byggesøknader. I enkelte kommuner enda lengre, viser en undersøkelse foretatt av Huseiernes Landsforbund. Målsettingen om en raskere saksbehandlingstid synes ikke i vesentlig grad å være nådd. Det må av flere grunner betegnes som uakseptabelt å vente over ett halv år på behandling av en byggesøknad.

Viser ikke dette nok en gang at det er behov for ytterligere forenklinger i den nye plan- og bygningsloven og tilhørende skjemavelde?


Les hele debatten