Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kulturministeren

Om å la bibliotekene selv foreta innkjøp for de midlene staten bruker på å kjøpe norsk skjønnlitteratur for voksne til bibliotekene

Datert: 10.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av kulturminister Åslaug Haga

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Årlig bruker staten ca. 30 mill. kroner for å kjøpe inn norsk skjønnlitteratur for voksne til våre bibliotek. Svært mange av disse bøkene har en svært lav utlånsfrekvens, og man ville fått et mye bedre tilbud til lånerne hvis bibliotekene selv kunne fått de økonomiske midlene for selv å foreta innkjøpene.

Kan statsråden vurdere denne løsningen som synes å ivareta lånernes interesser på en bedre måte?


Les hele debatten