Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om kirkelig fellesråds arbeidsgiveransvar for lokale stillinger, og beskyttelse av disse av lover og avtaler som gjelder for norske arbeidstakere

Datert: 24.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Den nye kirkeloven overførte arbeidsgiveransvaret for lokale stillinger fra kommune til Kirkelig Fellesråd.

Vil statsråden bidra til at disse stillingene beskyttes av de lover og avtaler som gjelder for norske arbeidstakere?


Les hele debatten