Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til forsvarsministeren

Om støtte fra Forsvarsdepartementets politiske ledelse til norsk militært personell i internasjonal tjeneste i forbindelse med anklager og ulykker

Datert: 10.02.2000
Besvart på vegne av: Forsvarsministeren
Besvart: 16.02.2000 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Oppslag i Verdens Gang den senere tid retter personlige anklager mot norsk militært personell for handlinger utført i internasjonal tjeneste, samt oppslag om trusler mot norsk militært personell som har vært involvert i tragiske ulykker under internasjonal tjeneste. I begge disse sakene kan støtte til det involverte norske personellet synes totalt fraværende fra den politiske ledelsen i departementet.

Er statsråden bekymret over rekrutteringseffekten av slike oppslag?


Les hele debatten