Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om overbelegg og korridorpasienter på Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, samtidig som en sengepost står tom av økonomiske grunner

Datert: 10.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge oppslag i Sunnmørsposten 9. februar 2000 var det dagen før et overbelegg på 20-25 pasienter ved de medisinske avdelingene, dette samtidig med at en sengepost med 30 senger står tom som følge av at dersom denne avdelingen skal taes i bruk, vil dette medføre en driftskostnad på 5 mill. kroner. Dette er en situasjon som fortoner seg meget underlig for de pasientene som blir liggende i korridorene på Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal.

Mener statsråden at dette er et problem som må løses umiddelbart?


Les hele debatten