Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om hvorfor departementet vil endre Konkurransetilsynets vedtak om at TV2s kort skal være tilgjengelig for alle satellittsystemer, slik at alle paraboleiere kan ta inn TV2

Datert: 10.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): Konkurransetilsynet vedtok i fjor at TV2s kort skulle være tilgjengelig for alle satellittsystemer slik at alle paraboleiere kunne få mulighet til å motta TV2. Begrunnelsen var at avtalen mellom TV2 og Canal Digital, hvor TV2 er medeier, ville hindre konkurransen. Det er også med å hindre at en allmennkringkaster når ut til hele befolkningen, og dermed vil et slikt vedtak også få konsekvenser for andre kringkastere.

Hvorfor vil departementet endre dette vedtaket slik at mange ikke får inn TV2?


Les hele debatten