Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om å sikre at tilbudet ved Rikshospitalet til personer med transseksualisme opprettholdes

Datert: 10.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I henhold til et innslag i Lørdagsrevyen 5. februar 2000 vil tilbudet til personer med kjønnsdysfori (transseksualisme) ved Rikshospitalet opphøre fra medio februar på grunn av mangel på ressurser. For å ivareta tilbudet er det utfra innslaget snakk om et beskjedent ressurstilfang, men sykehuset har så langt ikke fått de nødvendige midler.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at dette tilbudet opprettholdes i Norge?


Les hele debatten