Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om tiltak for å stoppe narkotikamengdene som flommer inn over landet, bl.a. ved Svinesund

Datert: 11.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Store narkotikamengder flommer inn over landet via E6 i Østfold ved Svinesund. 8. februar 2000 ble en kurer, norsk statsborger av makedonsk opprinnelse, stoppet ved Svinesund tollsted med fem kilo heroin til en gateverdi av 20 mill. kroner. Internasjonale bander viser interesse for Norden fordi prisene er lave i andre markeder.

Hvilke tiltak planlegger statsråden for å møte denne utviklingen?


Les hele debatten