Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til finansministeren

Om tiltak for å motvirke at kontantstøtten bidrar til å redusere arbeidsstyrken og dermed skaper problemer for privat og offentlig sektor

Datert: 11.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Finansministeren har uttalt at kontantstøtten kan bidra til å redusere arbeidsstyrken i Norge, og dermed skape problemer for privat og offentlig sektor.

Hvilke tiltak har statsråden tenkt å iverksette for å motvirke denne utviklingen på kort og lang sikt?


Les hele debatten