Spørretimespørsmål fra Lars Rise (KrF) til nærings- og handelsministeren

Om å bidra til å få utredet miljøkonsekvensene av Norsk Hydros planlagte aluminiumssmelteverk i Reydarfjördur på Island i tilknytning til byggingen av et stort vannkraftverk

Datert: 14.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Lars Rise (KrF)

Spørsmål

Lars Rise (KrF): Norsk Hydro har planlagt bygging av et smelteverk for aluminium i Reydarfjördur på Island i tilknytning til byggingen av et stort vannkraftverk på det islandske Østlandet, et av Europas største uberørte villmarksstrøk. Prosjektet har utløst brede folkelige protester på Island.

Vil statsråden bidra til at det kan igangsettes et utredningsarbeid for å vurdere miljøkonsekvensene før prosjektet igangsettes?


Les hele debatten