Muntlig spørsmål fra Jan Petersen (H) til statsministeren

Om hvilke forslag som vil bli fremmet når det gjelder formuesskatten og investeringsavgiften

Datert: 19.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jan Petersen (H)

Spørsmål

Jan Petersen (H):


Les hele debatten