Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Om samferdselsministerens utsagn i Telia-Telenor-høringen, om at en statsråd ikke kan leve med et stortingsflertalls beskyldning om å ha feilinformert eller ikke overholdt informasjonsplikten

Datert: 19.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten