Muntlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til landbruksministeren

Om at det i landbruksmeldinga ikkje ligg føre eit handlingsprogram for nisjeproduksjon av matvarer

Datert: 19.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A):


Les hele debatten