Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om å sikre at personlige og private opplysninger fra Den norske mor og barn-undersøkelsen ikke havner hos utenlandske legemiddelprodusenter

Datert: 15.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Personlige og private opplysninger om 100 000 norske kvinner og deres barn fra "Den norske mor og barn undersøkelsen" kan havne hos utenlandske legemiddelprodusenter, viser et oppslag i Verdens Gang 15. februar 2000. Utenlandske farmasøytselskaper og genteknologifirmaer står i kø for å få tilgang på det biologiske materialet mot å bidra økonomisk til prosjektet. Datatilsynet mener dette bryter konsesjonen.

Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie?


Les hele debatten