Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til utenriksministeren

Om Regjeringens støtte til sanksjonene mot Irak, bl.a. i lys av at FN-koordinatoren for den humanitære hjelpen til landet har gått av i protest mot dem

Datert: 15.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av utenriksminister Knut Vollebæk

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): FN-koordinator for den humanitære hjelpen til Irak har nylig gått av i protest mot sanksjonene. Det samme gjorde hans forgjenger. Tidligere i år uttalte von Sponeck at sanksjonene bør oppheves og at straffetiltakene mot Irak er "en virkelig humanitær tragedie". Ifølge den tidligere amerikanske justisministeren Ramsey Clark har krigføringen og sanksjonene tatt livet av 1,5 mill. irakere siden 1990. WHO og UNICEF melder også om de grusomme resultatene.

Står Regjeringa fortsatt fast på sin støtte til sanksjonene?


Les hele debatten