Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å sørge for at et teknologiråd knyttet til Stortinget nå kommer i gang

Datert: 24.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Stortinget har bedt om å få utredet opprettelsen av et teknologiråd knyttet til Stortinget. Sentrumspartiene støttet dette forslaget svært aktivt.

Vil Regjeringa sørge for at et slikt teknologiråd nå kommer i gang?


Les hele debatten