Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 16.02.2000
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det har frem til nå vært praktisert en liberal utdeling av "angrepillen", gjerne gjennom helsestasjoner, jordmødre og helsesøstre. Statens helsetilsyn har nå innskjerpet at "angrepillen" er reseptpliktig og kun kan foreskrives av lege.

Vil statsråden ta et initiativ overfor produsenten av "angrepillen" for å få fjernet reseptplikten?


Les hele debatten