Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til helseministeren

Om fordelingen av midler til helseprosjekter i Barentsregionen, og å se til at miljøene i Nord-Norge og Tromsø blir tatt med i prosessen

Datert: 16.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): UiTø og RiTø har vært pionerer i helsesamarbeidet i nordvest Russland. I fordelingen av 10 mill. kroner til helseprosjekter i Barentsregionen blir miljøene i Nord-Norge og Tromsø tildelt svært liten andel av midlene. Landsdelen er meget svakt representert i de utvalg som fordeler midlene.

Hvordan vil statsråden se til at de miljøer som har erfaring med samarbeid og geografisk tilhørighet til Barentsregionen blir tatt med i fordelingsprosessen av midler til helseprosjekt i Barentsregionen?


Les hele debatten