Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til utenriksministeren

Om at jugoslaviske myndigheter nekter å utstede pass til kosovoalbanere som har begått alvorlig kriminalitet i Norge og er vedtatt utvist

Datert: 16.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av utenriksminister Knut Vollebæk

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Flere kosovoalbanere, som har begått alvorlig kriminalitet i Norge og er vedtatt utvist, befinner seg fortsatt i Norge fordi jugoslaviske myndigheter nekter å utstede pass.

Vil utenriksministeren arbeide for å stille som et absolutt krav før det kan foretas en vurdering av opphevelse av straffetiltakene mot Jugoslavia at samtlige jugoslaviske statsborgere, som er utvist fra andre land, får reise tilbake til Jugoslavia?


Les hele debatten