Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Om om å la kvinner som bor på hemmelige adresser av frykt for voldelige eksmenn, få lov til å skifte personnummer

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I dag bor 510 norske kvinner på hemmelig adresse av frykt for voldelige eksmenn. Mange har bedt om nye personnumre for å kunne "forsvinne" helt, men dagens regelverk gir ikke adgang til slike endringer. Krisesentrene rettet allerede i 1991 en henstilling til Justisdepartementet der de ba om at kvinner i slike situasjoner må få lov til å skifte personnummer. Henstillingen er ennå ikke tatt til følge.

Hva vil statsråden gjøre for at disse kvinnene skal få mulighet til nye liv i full trygghet?


Les hele debatten