Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til finansministeren

Om at foreleggssatsen for ulovlig innførsel av alkohol er 300 kr for 1 liter brennevin og 1900 kr for en kasse øl, selv om begge tilfeller utgjør samme avgiftsunndragelse

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med at det ble utarbeidet nye forskrifter om bruk av forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel av alkohol, er nå foreleggssatsen for å smugle 1 liter brennevin 300 kroner, men dersom en smugler en kasse øl så er bøtesatsen 1 900 kroner. Begge disse tilfellene tilsvarer om lag den samme avgiftsunndragelse.

Er statsråden enig i at disse satsene er urimelige da begge tilfellene av ulovlig innførsel utgjør ca. den samme avgiftsunndragelse?


Les hele debatten