Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til finansministeren

Om at ordningen med blank fyringsolje til oppvarming opphører, og hvorvidt man samtidig avvikler etterkontrollen av levert mengde for ev. beregning av autodieselavgift

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Fra 20. februar 2000 opphører ordningen med blank fyringsolje til oppvarming. Det tidligere regelverket innebar begrensninger i mengden den enkelte kunde kunne kjøpe. Dersom det ved etterkontroll viser seg at grensen er overskredet skal det beregnes autodieselavgift på hele leveransen. Dette belastes det aktuelle oljeselskap som så fakturerer til distributør.

Vil etterkontroll bli avviklet samtidig som ordningen med blank fyringsolje?


Les hele debatten