Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til helseministeren

Om at leger ved bruk av drosje til hjemmebesøk, må gjøre opp med sjåføren, for så å få beløpet refundert fra trygdekontoret

Datert: 17.02.2000
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 23.02.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I mange kommuner er det nødvendig at lege bruker drosje ved hjemmebesøk. Fram til 31. desember 1999 var praksis at de lokale drosjene sendte regning direkte til trygdekontoret. Det er nå endret til at den enkelte lege gjør opp direkte for hver tur med sjåfør og får så beløpet refundert fra trygdekontoret. I enkelte kommuner utgjør dette en utgift på opp i mot 30 000 kroner i måneden. Dette utgjør store summer for den enkelte lege.

Ser statsråden dette som et problem, og hva vil han gjøre for å endre praksis?


Les hele debatten