Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til samferdselsministeren

Om det å skulle anlegge en jernbane ut til det gamle flyplassområdet på Fornebu

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Det spekuleres på å anlegge en jernbane ut til det gamle flyplassområdet på Fornebu. Kostnadene ved en bybane er de samme som for jernbane, mens en kombinasjonsløsning øker prisen med 500 mill. kroner uten at passasjergrunnlaget er tilstede. Da flyplassen var i drift, ble tog til Fornebu ikke funnet regningssvarende.

Med de problemer med jernbanen som det har vært i den siste tiden, og alle uløste oppgaver innen sikkerhet, synes da statsråden at det er fornuftig å starte opp et helt nytt jernbaneprosjekt?


Les hele debatten