Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til landbruksministeren

Datert: 17.02.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): I en rapport fra Landbruksdepartementet levnes Statskog liten ære i forbindelse med Forsvarets etablering av Rena leir i Åmot.

Vil statsråden initiere at Statskog får klarlagt sitt ansvar som grunneier og dermed bidrar med tilstrekkelige makeskiftearealer, slik Stortinget har forutsatt gjennom vedtaket om etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjellet?


Les hele debatten