Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til finansministeren

Om hvordan tollavgiftsøkningene for alkohol og tobakk har slått ut på statens inntekter og antallet personer som avsløres under forsøk på smugling

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): 26. august 1998 endret man forskrift om forenklet beregning av toll- og avgifter for reisegods, slik at en fikk en betydelig økning i disse avgiftene når det gjaldt alkohol og tobakk. Avgiftene for sigaretter økte fra 140 kroner til 380 kroner pr. kartong. 1 liter brennevin økte fra 260 kroner til 340 kroner.

Hvordan har disse avgiftsøkningene gjort seg gjeldende når det gjelder statens inntekter på dette området, og har ordningen medført at færre personer blir avslørt under forsøk på å ta med seg noe utover frikvoten?


Les hele debatten