Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Om å innføre klare tidsfrister for behandlingen av asylsaker

Datert: 27.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Enkelte asylsøkere er kriminelle. Andre kommer til Norge for å bedre sin personlige økonomi. Fordi saksbehandlingstiden er lang kan enkelte av disse bo i Norge i flere år som "gratisturister" på norske skattebetaleres regning før de blir utvist.

Vil justisministeren innføre klare tidsfrister for behandlingen av asylsaker slik NOAS har bedt om, og hva vil hun eventuelt gjøre for at disse skal kunne holdes?


Les hele debatten