Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om støtte til deltidsplassar i studentbarnehagar

Datert: 17.02.2000
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 23.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): Etterspørsla etter deltidsplassar i studentbarnehagar har vore aukande etter innføring av kontantstøtta. Sidan Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet berre gir støtte til plassar der borna har ei avtalt opphaldstid på 31 timar i veka eller meir, får desse barnehagane ikkje lenger støtte av departementet. Dermed går mange av desse barnehagane med tap.

Når vil statsråden retta opp dette?


Les hele debatten