Spørretimespørsmål fra Arne Lyngstad (KrF) til finansministeren

Om merverdiavgift for lærebøker i data som selges med øvingsdiskett

Datert: 17.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Arne Lyngstad (KrF)

Spørsmål

Arne Lyngstad (KrF): DataPower Norge AS er fra 1. mars 2000 pålagt av fylkesskattekontoret i Nord-Trøndelag å innkreve merverdiavgift for lærebøker innen data som selges med øvingsdiskett. Et slikt krav er ikke fremmet overfor andre selskap med tilsvarende produkt.

Mener statsråden et slikt krav er riktig i henhold til bokforskriften som fritar lærebøker for merverdiavgift, og vil statsråden sørge for likebehandling av like produkter?


Les hele debatten