Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til forsvarsministeren

Datert: 17.02.2000
Spørsmålet er trukket tilbake

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Ifølge opplysningar i Bergens Tidende 14. februar 2000 kan data frå Globus II-radaren i Vardø brukast til å skilje mellom stridshovud og narreobjekt. Dette er ifølge avisa naudsynt forsking som ligg til grunn for utviklinga av eit rakettforsvar.

Er det riktig at data som radaren har samla inn kan bli brukt slik, og kan det eventuelt innebere eit brot på ABM-avtalen (Anti-ballistic missile)?


Les hele debatten