Spørretimespørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til sosialministeren

Om at reise til annen poliklinikk enn den nærmeste ifølge fylkestrygdekontoret i Telemark må dekkes av pasienten

Datert: 18.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I henhold til et oppslag i avisa Varden 15. februar 2000 uttrykker fylkestrygdekontoret i Telemark at "reise til annen poliklinikk enn den nærmeste må dekkes av den enkelte pasient."

Mener statsråden at dette er i tråd med retningslinjene for dekning av reiseutgifter ved fritt sykehusvalg?


Les hele debatten