Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om at man i mange land forbereder opprettelse av genbanker, og om initiativ for at Norge kan delta i dette arbeidet

Datert: 18.02.2000
Besvart: 23.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Vi står trolig på terskelen til gjennom genteknologi å kunne finne årsak til og å kunne behandle alvorlige sykdommer. I mange land er en i gang med å forberede opprettelse av genbank, noe som kan gi grunnlag for nye, effektive behandlingsmåter, men som også reiser spørsmål knyttet til personvern, bruk av genmateriale osv. Legemiddelindustrien har vist stor interesse trolig både av økonomiske og ideelle årsaker.

Hvilke initiativ er eller planlegges tatt for at Norge kan delta i dette arbeidet?


Les hele debatten