Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til utenriksministeren

Om at begrenset oversetterkapasitet i Utenriksdepartementet kan føre til sen ikrafttredelse av endringer i konkurranseregelverket og problemer for bedrifter som konkurrerer i EØS-området

Datert: 27.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av utenriksminister Knut Vollebæk

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Begrenset oversetterkapasitet i Utenriksdepartementet kan skape problemer for norske bedrifter som konkurrerer i EØS-området. Lav prioritering av endringer i konkurranseregelverket kan føre til sen ikrafttredelse. Næringsdrivende må derved konkurrere etter foreldede og mindre gunstige konkurransevilkår.

Hva kan statsråden bidra med for å bedre forholdene?


Les hele debatten