Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om økte ressurser til hyppigere stikkprøvekontroller i regi av Halden politikammers utlendingsseksjon

Datert: 27.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Halden politikammers utlendingsseksjon kontrollerer passeringer langs riksgrensen ved hjelp av stikkprøver. Første halvår har 25 pst. flere utlendinger blitt avvist med samme antall stikkprøvekontroller som året før. Endel antas å passere grensen ulovlig med hensikt å drive kriminell virksomhet i Norge.

Vil statsråden bidra med økte ressurser til hyppigere stikkprøvekontroller for å oppnå en bedre avskrekkingseffekt?


Les hele debatten