Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Kirkerådet har vedtatt å gi økonomisk støtte til Kristent Forum for Hjelp blant Homofile, som mener at homofili er en sykdom som kan helbredes

Datert: 21.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Kirkerådet i Den norske kirke har vedtatt å gi økonomisk støtte til Kristent Forum for Hjelp blant Homofile. KFHH mener at homofili er en sykdom som kan helbredes. Kirkerådet har dermed gjort situasjonen for lesbiske og homofile vanskeligere enn den allerede er.

Mener statsråden det er akseptabelt å gi av Kirkens felles midler til en gruppe som legitimerer åndelig overgrep mot lesbiske og homofile?


Les hele debatten