Muntlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Om den uholdbare situasjonen for syke og for tidlig fødte barn i østlandsområdet, og garanti for at gravide med komplikasjoner ikke blir kasteball mellom sykehusene

Datert: 26.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H):


Les hele debatten