Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til helseministeren

Om utbygging av og størrelse på et lokalsykehus i Follo, og SiAs mulighet til å gi gode behandlings- og opplæringstilbud til pasienter og studenter

Datert: 26.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten