Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Om at hjerteteamene ved Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal er lagt ned etter personelloverføring til medisinsk avdeling pga. overbelegg og budsjettsituasjonen

Datert: 26.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP):


Les hele debatten