Muntlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Om hvordan man tenker seg å kunne bedre rekrutteringen av sykepleiere og hjelpepleiere til norske sykehus

Datert: 26.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV):


Les hele debatten