Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om en rapport fra Statskonsult med forslag om nedlegging av en rekke lokalkontor i Fiskeridirektoratet og full gjennomgang av Avdeling for ytre etat i Bergen

Datert: 23.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av fiskeriminister Lars Peder Brekk

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Da Stortinget opphevet lov om rettledningstjenesten i fiskerinæringa, ble det satt som forutsetning at servicetilbudet for næringa, lokalt og regionalt, ikke skulle bli dårligere. Nå har Statskonsult lagt fram en rapport med forslag om nedlegging av en rekke lokalkontor i Fiskeridirektoratet. Det foreslås også en full gjennomgang av Avdeling for ytre etat i Bergen.

Vil statsråden følge Statskonsults anbefalinger?


Les hele debatten