Spørretimespørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til forsvarsministeren

Om at produksjonen av håndvåpenammunisjon til Forsvaret er vedtatt flyttet fra Raufoss til Sverige, og om leveransemulighetene i en krigssituasjon

Datert: 15.02.2000
Besvart: 01.03.2000 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A): Håndvåpenammunisjon til det norske Forsvaret har i over 100 år blitt produsert på Raufoss. Nå er bedriften fusjonert med svensk og finsk forsvarsindustri, og denne produksjonen er i en restruktureringsplan vedtatt flyttet til Sverige og Finland. Den militære produksjonen skal foregå i Sverige.

Hvordan vurderer statsråden mulighetene til å få nødvendige leveranser i en eventuell krigssituasjon, når Sverige er et nøytralt land?


Les hele debatten